ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្ពស់ ១១,១០ម៉ែត្រ ជាកម្ពស់ដែលត្រូវប្រកាស…

0

ស្ទឹងត្រែង: នៅថៃ្ងទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រសៀល ទឹកទន្លេមេគង្គមានកម្ពស់ ១១,១០ម៉ែត្រ ដល់កម្ពស់ប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន៕

មតិយោបល់