ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់រថយន្តធន់ធ្ងន់និងរថយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលរងការជន់លិចដោយទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តស្ទឹងត្រែង

0

ស្ទឹងត្រែង: សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការហាមឃាត់រថយន្តធន់ធ្ងន់និងរថយន្តដឹកទំនិញគ្រប់ប្រភេទបើកបរឆ្លងកាត់ផ្លូវដែលរងការជន់លិចដោយទឹកជំនន់ក្នុងភូមិសាស្រ្តខេត្តស្ទឹងត្រែង
សូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារនិងថែរក្សាផ្លូវ ថ្នល់ ស្ពានរបស់យើងឲ្យឋិតនៅគង់វង្សបានយូរអង្វែងតទៅ៕

 

មតិយោបល់