ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មន្ទីរឧស្សាហក...

មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មរាជធានីភ្នំពេញ ប្រាប់ឲ្យម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម បញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការផលិត និងការប្រើប្រាស់ សំបកដប លាយជ័រអេតចាយ (Recycle)

0

ភ្នំពេញ: មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មរាជធានីភ្នំពេញ មានកិត្តិយស សូមជម្រាបជូនដំណឹងថា កន្លងមក មន្ទីរសង្កេតឃើញថា មានរោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្មមួយចំនួនបានផលិត និងផ្លុំសំបកដប ដែលមានលាយជ័រអេតចាយ (Recycle) និងរោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្មមួយចំនួន បានកំពុងនឹងប្រើប្រាស់សំបកដប និងសំបកវេចខ្ចប់ ដែលមិនត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេស និងមិនអនុលោមតាមស្តង់ដារកម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គុណភាពផលិតផល និងបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។

ដូច្នេះក្នុងគោលបំណង ដើម្បីរក្សាឲ្យបាននូវគុណភាពផលិតផល និងសុខុមាលភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋ មន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មរាជធានីភ្នំពេញ សូមជូនដំណឹងដល់អស់លោក លោកស្រីដែលជាប្រធានរោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្មដែលបាននឹងកំពុងផលិត ផ្លុំ និងប្រើប្រាស់នូវសំបកដបលាយជ័រ អេតចាយ (Recycle) ត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការផលិត និងការប្រើប្រាស់ជាស្ថាពរ។

ក្នុងករណីម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស និងសិប្បកម្មមិនបានគោរព តាមសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើនេះ នោះមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្មរាជធានីភ្នំពេញ នឹងអនុវត្តន៍តាមផ្លូវច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរោងចក្រ សិប្បកម្ម និងច្បាប់ស្តង់ដារកម្ពុជា ដោយធ្វើការផាកពិន័យ ឬបិទអាជីវកម្មទាំងស្រុង។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមម្ចាស់រោងចក្រ សហគ្រាស សិប្បកម្ម មេត្តាចូលរួមអនុវត្តន៍តាមសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើ ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខានេះតទៅ៕

មតិយោបល់