ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ច្...

ភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នា ធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែនហក់ឡើងខ្លាំង

0

ព្រះវិហារ: ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗ គ្នាប៉ុន្មានថៃ្ងមកនេះ នៅថៃ្ងទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កម្ពស់ទឹកនៅស្ថានីយជលសាស្រ្តស្ទឹងសែន ១១,៥០ម៉ែត្រ មកដល់ថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩នេះ កម្ពស់ទឹកបានហក់ឡើងដល់ ១២,៣៨ម៉ែត្រ ធ្វើឲ្យទឹកស្ទឹងសែន ហូរចេញតាមតំបន់ទាប នៅជាយក្រុងព្រះវិហារ និងស្រុកត្បែងមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ៕

មតិយោបល់