ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា!

0

ព្រះសីហនុ: ក្រោយពីមានភ្លៀងធ្លាក់ពីរថ្ងៃជាប់គ្នា ដោយភ្លៀងចាប់ផ្តើមធ្លាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៥ខែ កញ្ញា២០១៩នេះ ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់រហូត និងបណ្តាលឲ្យតំបន់ទំនាបមួយចំនួនរងការជនលិចដោយជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ ។

មតិយោបល់