ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈពេលនេះទឹកស...

ខណៈពេលនេះទឹកស្ទឹងសង្កែស្រកចុះបន្តបន្ទាប់ហើយ

0

បាត់ដំបង: មកទល់ព្រឹកនេះ ទឹកស្ទឹងសង្កែបានស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់វិញហើយ ធ្វើឲ្យសភាពការណ៍មានលក្ខណ:ធូរស្រាលបន្តិច។ តែវិធានការ ប្រុងប្រយ័ត្ននៅតែបន្តព្រោះស្ថានភាពភ្លៀងនៅតែមានដោយសារឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប៕

មតិយោបល់