ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខណៈពេលនេះ កំព...

ខណៈពេលនេះ កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ នៅខេត្តកំពត

0

កំពត: នៅរសៀលថៃ្ងទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ កំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ផ្សែងក្រូច នៅផ្នែកខ្លះនៃស្រុកឈូក និងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត៕

មតិយោបល់