ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ផ្អាករថយន្តធំ...

ផ្អាករថយន្តធំៗ ឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៥ ជាបណ្តោះអាសន្ន

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់