ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! ធ្ងន់...

អុញនោះ! ធ្ងន់កទៀតហើយអ្នកបើករថយន្ត បើពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនសូមបញ្ឈប់ទៅព្រោះ…

0

ព្រះសីហនុ: សូមអ្នកបើកបររថយន្ដគ្រប់ប្រភេទ ដែលពាក់ព័ន្ធប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀន បញ្ឈប់ និងដកខ្លួនជាបន្ទាន់ កុំឲ្យលង់ខ្លួន ព្រោះវាជាករណីខុសច្បាប់។ ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ច និងចាត់វិធានការណ៍ ត្រួតពិនិត្យសារធាតុញៀន លើអ្នកបើកបរ ដើម្បីធានាបាននូវការ ធ្វើចរាចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព៕

មតិយោបល់