ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមៗអ្នកភ្ន...

ត្រៀមៗអ្នកភ្នំពេញ និងក្រុងតាខ្មៅ នឹងមានការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់…

0

ភ្នំពេញ-កណ្ដាល: អគ្គិសនីកម្ពុជា សូមជូនដំណឹងដល់អតិថិជនឲ្យបានជ្រាបថា និងមានការផ្អាកចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ និងដំឡើងបរិក្ខារនានា ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់