ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ឱកាសមកដល់ហើយ ...

ឱកាសមកដល់ហើយ ប្អូនៗនៅខេត្តពោធិ៍សាត់!!!

0

ពោធិ៍សាត់: សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការជ្រើសរើសមន្ត្រីនគរបាលថ្មី សម្រាប់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.