ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សុនខជាច្រើនក្...

សុនខជាច្រើនក្បាល កំពុងទទួលរងនូវជំងឺរាតត្បាត

0

កំពង់ឆ្នាំង: រយ:ពេល៣ថ្ងៃ២យប់នេះ មន្ត្រីសុបសត្វនៅមណ្ឌលសុនខ ស៊ីម៉ាក់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាននិងកំពុងពុះពារជួយសង្គ្រោះកូនសុនខចំនួន១១ ក្បាល ដែលទទួលរងជំងឺរាតត្បាត។

សូមកោតសរសើរមន្ត្រីសុបសត្វ និងមន្ត្រីជំនាញសុនខទាំងអស់ បានបន្តខិតខំជួយសង្គ្រោះ ដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត៕

មតិយោបល់