-

ជនបរទេសម្នាក់សង្ស័យប្រេីគ្រឿងញៀនលេីសកម្រិតឬមានវបត្តិដេកក្នុងអាងហែលទឹកតាំងពីយប់…

ភ្នំពេញ: ជនបរទេសម្នាក់ដេកក្នុងអាងហែលទឹកតាំងពីយប់រហូតទល់រសៀល តែមិនស្លាប់សង្ស័យប្រេីគ្រឿងញៀនលេីសកម្រិតឬមានវិបត្តិអ្វីមួយបង្ករការភ្ញាក់ផ្អើលនៅព្រឹកថ្ងៃទី១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ស្ថិតនៅជិតមាត់ទន្លេផ្លូវទៅផ្សារអុីអន១ក្នុងសង្កាត់ទន្លែបាសាក់ខណ្ឌចម្ការមនរាជធានីភ្នំពេញ។
ព័ត៌មាន លំអិត Postnews និងផ្សាយជូននៅេលក្រោយ។

មតិយោបល់