ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សុទ្ធតែម៉ាកៗន...

សុទ្ធតែម៉ាកៗនិងអី! រថយន្តដឹកលើសទម្ងន់ផ្ទុកចាប់ពី ៥តោន រហូតដល់ ៣៤តោន បើផ្លូវមិនខូចទើបចម្លែក

0

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន៖ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ លេខាធិការដ្ឋានរបស់គណ:កម្មាធិការសម្របសម្រួលអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណ:កម្មាធិការដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យយានយន្ត ដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចាប់បានរថយន្តដឹកទំនិញលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ ចំនួន ២៥៥គ្រឿង និងពិន័យបានថវិកាសរុបចំនួន ៥៣២,៨០០,០០០ រៀល។ ករណីនេះសង្កេតឃើញថា ចំនួនរថយន្តដែលចាប់បានទាំងនេះ មានការកើនឡើងចំនួន ៤៣គ្រឿង គឺពី ២១២គ្រឿង ក្នុងខែតុលា មក ២៥៥គ្រឿង ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ។

ក្នុងចំណោមរថយន្តដែលចាប់បាននោះ ផ្ទុកលើសទម្ងន់ចាប់ពី ៥តោន រហូតដល់ ៣៤តោន៕

មតិយោបល់