ព័ត៌មានជាតិ

ជនសង្ស័យចំនួន ២៥នាក់ ពាក់ព័ន្ធករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់សារធាតុញៀន ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួន

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ជនសង្ស័យប្រុសស្រី ២៥នាក់ ពាក់ព័ន្ធករណីគ្រឿងញៀនត្រូវសមត្ថកិច្ចជំនាញបញ្ជូន ទៅតុលាការ។

ជនសង្ស័យប្រុសស្រីទាំង ២៥នាក់ រួមមាន៖
១/ឈ្មោះ តែម លូកា ភេទប្រុស អាយុ ១៨ ឆ្នាំ។
២/ឈ្មោះ ឡុច ថៃសាន ភេទប្រុស អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ។
៣/ឈ្មោះ យ៉ន វិសាល ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ។
៤/ឈ្មោះ ផល ម៉ាណែត ភេទប្រុស អាយុ ២២ ឆ្នាំ។
៥/ឈ្មោះ ម៉ន ហាក់ ភេទប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ។
៦/ឈ្មោះ ញៀន ខាវ ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ។
៧/ឈ្មោះ កឺម វណ្តា ភេទប្រុស អាយុ ២៦ ឆ្នាំ។
៨/ឈ្មោះ ហៀង រដ្ឋា ភេទប្រុស អាយុ ២៤ ឆ្នាំ។
៩/ឈ្មោះ ទូច មុនីរតនា ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ។
១០/ឈ្មោះ ឡាយ ឡុង ភេទប្រុស អាយុ ២២ ឆ្នាំ។
១១/ឈ្មោះ ឆាយ វាសនា ភេទប្រុស អាយុ ២៣ ឆ្នាំ។
១២/ឈ្មោះ យន់ សុខា ភេទប្រុស អាយុ ៣៦ ឆ្នាំ។
១៣/ឈ្មោះ សាន់ គុណ ភេទប្រុស អាយុ ៤០ ឆ្នាំ។
១៤/ឈ្មោះ ឈាង វាសនា ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ។
១៥/ឈ្មោះ រឿង សុភក្តិ ភេទប្រុស អាយុ ៣១ ឆ្នាំ។
១៦/ឈ្មោះ មា ប្រុស ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ។
១៧/ឈ្មោះ ជន ពេជ្រ ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ។
១៨/ឈ្មោះ សៅ មួយស៊ាង ភេទប្រុស អាយុ ២៩ ឆ្នាំ។
១៩/ឈ្មោះ អ៊ុក ថា ភេទប្រុស អាយុ ៣០ ឆ្នាំ។
២០/ឈ្មោះ ប៊ុត ស្រីរ័ត្ន ភេទស្រី អាយុ ២០ឆ្នាំ
២១/ឈ្មោះ ទី ស្រីល័ក្ខ ភេទស្រី អាយុ ១៩ ឆ្នាំ។
២២/ឈ្មោះ ព្រំ សុវណ្ណ ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ។
២៣/ឈ្មោះ ទូច ប៉ុម ភេទប្រុស អាយុ ២៣ ឆ្នាំ។
២៤/ឈ្មោះ ជីន ឌុក ភេទប្រុស អាយុ ២០ ឆ្នាំ។
២៥/ឈ្មោះ មី ឡុងឌី ភេទប្រុស អាយុ ១៩ ឆ្នាំ។

បច្ចុប្បន្ន ជនសង្ស័យត្រូវសមត្ថកិច្ចកសាងសុំណុំរឿង បញ្ជូនទៅតុលាការ ដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់៕

មតិយោបល់