ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Nana Cosmetic ដែលគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

ក្រសួងសុខាភិបាល: សូមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តឲ្យបានទូលំទូលាយផងក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការហាមឃាត់គណនីបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Nana Cosmetic ផលិតផលសម្រស់ដែលបាន កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលគ្រឿងសម្អាង គ្មានចុះប្រវេទន៍ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល សូមអានលិខិតខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់