ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនប្រជាព...

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូចាស់ មកបំពេញបែបបទ ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែ គំរូថ្មី

0

សៀមរាប: បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងស្រុកប្រាសាទបាគង ដែលមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគំរូចាស់ និង អាយុចាប់ពី ១៥ ឆ្នាំឡើងទៅសូមអញ្ជើញ មកបំពេញបែបបទ ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ សញ្ជាតិខ្មែ គំរូថ្មី ឲ្យបានទាំងអស់គ្នា ។

ពត៌មានអំពីទីតាំងទទួលបំពេញបែបបទ ធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែគំរូថ្មី និងឯកសារ ដែលត្រូវភ្ជាប់មកជាមួយសូមទាក់ទង សាកសួរព័ត៌មាន តាមរយ:លេខទូរសព្ទ័ 0888424226៕

មតិយោបល់