ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បេក្ខជនដែលប្រ...

បេក្ខជនដែលប្រឡងចូលបម្រើការងារក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តីនគរបាលជាតិ មានដឹងថ្ងៃ និងមណ្ឌលប្រឡងហើយឫនៅ?

0

សូមបេក្ខជនទាំងអស់ទៅមើលឈ្មោះ លេខបន្ទប់ លេខតុ នៅមណ្ឌលប្រឡង វិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធរម៉ុក នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ប្រឡងនៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៦និង៣០នាទីព្រឹក សូមមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់