ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ លោក នុត ពុធដា...

លោក នុត ពុធដារ៉ា អភិបាលខណ្ឌដង្កោ ដូរចេញពីតំណែងហើយ ដាក់អ្នកថ្មីជំនួស

0

សូមអានអនុក្រឹត្យខាងក្រោម៖

មតិយោបល់