ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រលងចូលក្របខ...

ប្រលងចូលក្របខ័ណ្ឌនគរបាល មិនប្រក្រតីបើឲ្យលុយទើបជាប់ដដែល តើចាំបាច់ប្រលងធ្វើអ្វី ពេលនេះស្នងការនគរបាលខេត្តរតនគិរីចេញបំភ្លឺហើយ…

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអាន សេចក្ដីបំភ្លឺខាងក្រោម៖

មតិយោបល់