ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ របាយការណ៍ចុងក...

របាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តកែប

0

កែប: គិតត្រឹមម៉ោង ១និង០០នាទី ថ្ងៃទី៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ រាយនាមជនរងគ្រោះក្នុងករណី បាក់រលំអគារ នៅខេត្តកែបដែលមន្ទីរពេទ្យខេត្តកែបទទួលបាន៕

មតិយោបល់