ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មិនបាច់ទៅក្រៅ...

មិនបាច់ទៅក្រៅប្រទេសក៏បានដែរ! បងប្អូន អាចពិនិត្យនិងព្យាបាលភ្នែក ជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអាន សេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់