ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រុះរាន់ឡើងបងប...

រុះរាន់ឡើងបងប្អូន! ចូលរួមដេញថ្លៃទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបានផ្លាកលេខនាំសំណាង «SAMNANG9»

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ២០២០នេះ ចូលរួមដេញថ្លៃលេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន SAMNANG9 សម្រាប់រថយន្ត តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ។

-តម្លៃចាប់ផ្តើម ៣លានរៀល។

-ប្រកាសលទ្ធផលថ្ងៃទី១០ ខែមករា ២០២០។

-អាសយដ្ឋានប្រព័ន្ធ៖https://vehicle.mpwt.gov.kh។

-វីដេអូ-លេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួន ៖ userguide.video.vehicle.mpwt.gov.kh៕

មតិយោបល់