ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ចាប់ពីថ្ងៃទី១...

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា តទៅ រថយន្តធុនធំនឹងលែងបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវទាំងនេះហើយ

0

ក្រចេះ: សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបិទចរាចរណ៍រថយន្តធុនធំគ្រប់ប្រភេទ កម្ពស់២,៥ម ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧៧ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ តទៅ៕

មតិយោបល់