ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងមួយមេ លិ...

ភ្លៀងមួយមេ លិចភូមិនិងបាក់ស្រុតរបងផ្ទះពលរដ្ឋ នៅក្រុងព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: នៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថិតភូមិ០៣ សង្កាត់០៤ ក្រុង/ខេត្តព្រះសីហនុ មានភ្លៀងរលឹមមួយមេ បណ្តាលឲ្យទឹកជនលិចភូមិដ្ឋានពលរដ្ឋ និងបាក់ស្រុតរបងផ្ទះពលរដ្ឋមួយចំនួន ដែលសង់នៅជាប់អូរប្រឡាយ៕

មតិយោបល់