ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋបាលខេត្តព...

រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ នឹងផ្អាកការផ្ដល់សេវារបស់អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយចំនួន១ថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី…

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់