ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្រុកជុំគិរី ...

ស្រុកជុំគិរី ឈូក និងកំពង់ត្រាច នឹងមានការដាច់ភ្លើងដោយមូលហេតុ…

0

កំពត: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអាន និងមើលសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់