ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹកនេះ មានភ...

ព្រឹកនេះ មានភ្លៀងកក់ខែ ក្នុងកម្រិតផ្សែងក្រូច នៅខេត្តព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០នេះ មានភ្លៀងកក់ខែ ក្នុងកម្រិតផ្សែងក្រូច នៅក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ៕

មតិយោបល់