ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមចូលរួមគោរព...

សូមចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ទាំងអស់គ្នា កុំចតយានយន្ត ល្មើសផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ បង្កការកកស្ទះ..

0

ភ្នំពេញ: មេត្តាចូលរួមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ទាំងអស់គ្នា ដោយចតឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ កុំចតល្មើសផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ ដែលនាំឲ្យបាត់បង់សណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណ: និងធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះ៕

មតិយោបល់