ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! មន្ត្...

អុញនោះ! មន្ត្រីពន្ធដារ សមត្ថកិច្ច នឹងចុះត្រួតពិនិត្យ ផាកពិន័យលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

0

សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់