ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកទិញឈប់ព្រ...

អ្នកទិញឈប់ព្រួយបារម្មណ៍ទៀតទៅ! ជំនាញដាក់ជញ្ជីងគំរូ ការពារសុក្រឹត្យភាព និង ភាពយុត្តិធម៍រវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ

0

ភ្នំពេញ: នៅរសៀលថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២០ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម និងសិប្បកម្ម រាជធានីភ្នំពេញ បានឲ្យមន្ត្រីការិយាល័យស្តង់ដារ និងមាត្រាសាស្ត្រ សហការជាមួយរដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោក លោកប្រធានផ្សារដើមគរ ដាក់ជញ្ជីងគំរូ ចំនួន១ ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ការពារសុក្រឹត្យភាព និង ភាពយុត្តិធម៍រវាងអ្នកលក់ និងអ្នកទិញ អ្នកផ្គត់ផ្គង់ និងអ្នកប្រើប្រាស់៕

មតិយោបល់