ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អាជ្ញាធរ ចុះប...

អាជ្ញាធរ ចុះប្រមូលសំរាម ចេញពីក្នុងប្រពន្ធ័ លូបង្ហូរទឹកស្អុយ នៅក្រុងសៀមរាប

0

សៀមរាប: អាជ្ញាធរភូមិស្វាយដង្គំ និងភូមិថ្មី ដោយមានការចូលរួមពីបុគ្គលិក ក្រុមហ៊ុន ម៉ាដាមឃ្លីន កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០២០នេះ បានរួមគ្នា ធ្វើការប្រមូលសំរាម ចេញពីក្នុងប្រពន្ធ័ លូបង្ហូរទឹកស្អុយ នៅសង្កាត់ស្វាយដង្គំ ក្រុងសៀមរាប៕

មតិយោបល់