ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ មានបងប្អូនណាស...

មានបងប្អូនណាស្គាល់គាត់សូមជួយទាក់ទងគ្រួសារគាត់ផង គាត់វង្វេងទាក់ទងទូរស័ព្ទលេខ: 095 80 47 47

0

មានបងប្អូនណាស្គាល់គាត់សូមជួយទំនាក់ទំនងក្រុមគ្រួសារគាត់ផង គាត់វង្វេង បច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ស្លក្រាម ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ: 095 80 47 47 សូមអរគុណ៕

 

មតិយោបល់