ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះៗ មកសិក្សា...

តោះៗ មកសិក្សាស្វែងយល់ ពីស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នា ដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់..

0

ភ្នំពេញ: ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ ពិតជាមាន សារ:សំខាន់ណាស់ សម្រាប់អ្នកបើកបរគ្រប់រូប មិនថា រថយន្តក្ដី ម៉ូតូក្ដី ឫមធ្យោបាយធ្វើដំណើរផ្សេងៗ។

ខាងក្រោមនេះជា ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍មួយចំនួន ដែលអ្នក បើកបរ ត្រូវដឹង៖
– ស្លាកសញ្ញា ហាមឃាត់
– ស្លាកសញ្ញា បញ្ជា
– ស្លាកសញ្ញា គ្រោះថ្នាក់
– ស្លាកសញ្ញា ប្រកាសអាសន្ន៕

មតិយោបល់