ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រកឃើញវិជ្ជមាន...

រកឃើញវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ១៩ លើជនជាតិអង់គ្លេសចំនួន ៣នាក់ ក្នុងចំណោមមនុស្ស ៦៤នាក់ លើនាវា Viking Cruise Journey ឈប់ចតនៅខេត្តកំពង់ចាម

0

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ សេចក្ដីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ស្ដីពី ករណីវិជ្ជមានកូវីន១៩​ លើបុរសជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ ៧៣ឆ្នាំ និងស្រ្តីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ ៦៩ឆ្នាំ ជាអ្នកដំណើរតាមនាវាវីគីងគ្រូសជ្យូណី (Viking Cruise Journey) នៅខេត្តកំពង់ចាម នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់ច្បាស់៖

មតិយោបល់