ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ច្រកអន្តរជាតិ...

ច្រកអន្តរជាតិក្អមសំណ ត្រូវសម្រេចផ្អាកបណ្ដោះអាសន្នលើការអនុញ្ញាតចូលនាវាទេសចរណ៍ មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

0

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន៖ សូមជម្រាបជូនប្រធាន និងតំណាងក្រុមហ៊ុនភ្នាក់ងារនាវាទេសចរណ៍ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹក ផ្លូវសមុទ្រ និងកំពង់ផែ សម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នលើការអនុញ្ញាតចូល នៃនាវាទេសចរណ៍មកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមច្រកអន្តរជាតិក្អមសំណ ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់មានការសម្រេចជាថ្មី៕

មតិយោបល់