ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ កម្ពុជាកើនអ្ន...

កម្ពុជាកើនអ្នកកើតជំងឺកូវីដ១៩ ដល់ទៅ៤៧នាក់ហើយ!!!

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា បាន​ប្រកាស​ឱ្យ​ដឹងថា បាន​រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 10នាក់ បន្ថែមទៀត។ ដូច្នេះ ចំនួន​អ្នក​បាន​ឆ្លង​មេរោគ​កូរ៉ូណានៅ​កម្ពុជា​ បាន​កើន​ដល់​ 47​នាក់​។ នេះ​បើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា​។

មតិយោបល់