ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងនៅតែបន្ត...

ភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ នៅស្រុកភ្នំក្រវាញ

0

ពោធិ៍សាត់: យោងតាមផេកេបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតិនិយមបានឲ្យដឹងថា នៅថៃ្ងទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រសៀល មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម នៅស្រុកភ្នំក្រវាញ ខេត្តពោធិ៍សាត់៕

 

មតិយោបល់