ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនឈប់ប្រ...

បងប្អូនឈប់ប្រើជាបន្ទាន់! មានគណនីហ្វេសប៊ុក៥ កំពុងផ្សព្វផ្សាយ លក់អាល់កុល និងសារធាតុសម្លាប់មេរោគ គ្មានលេខបញ្ជីទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្តីជូនព័ត៌មាននេះ៖

មតិយោបល់