ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ វិធានការការពា...

វិធានការការពារចម្លងកូវីដ១៩ ចំពោះម្ចាស់រថយន្ត និងអ្នកធ្វើដំណើរ ផ្ទុកលើសពី ១០នាក់…

0

ក្រសួងសុខាភិបាល:​ ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់