ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនជ្រ...

សូមបងប្អូនជ្រាប នឹងមានការបិទចរាចរណ៍រយៈពេល ៦០ថ្ងៃ នៅការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅ មេត្តាវាងផ្លូវ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់