ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បណ្ដាខេត្តមួយ...

បណ្ដាខេត្តមួយចំនួន នៅទីទំនាបជាប់ក្បែរតំបន់ជួរភ្នំ ខ្ពង់រាប ផ្លូវទឹក និងមាត់សមុទ្រ ប្រឈមខ្ពស់ជំនន់ទឹកភ្លៀង

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹង៖

មតិយោបល់