ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមប្រុងប្រយ័...

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៤ ខែសីហា នឹងមានបាតុភូតខ្យល់ និងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់