ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះបងប្អូន! ម...

តោះបងប្អូន! មកមើលកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយ ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នា!….

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក នៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់