ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តោះៗ បងប្អូន ...

តោះៗ បងប្អូន មកមើលកម្ពស់ទឹកទន្លេ ថ្ងៃនេះ!……

0

ភ្នំពេញ: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់នោះ សូមមើលព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក ដែលនៅខាងក្រោមនេះ៖

មតិយោបល់