ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ស្ថានភាពនៅអាង...

ស្ថានភាពនៅអាងទឹកតាម៉ុក នៅព្រឹកនេះបានស្រកចុះខ្លះហើយ

0

ឧត្តរមានជ័យ: ស្ថានភាពទឹក នៅអាងទឹកតាម៉ុក វេលាម៉ោង ៦និង២០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ កម្ពស់ទឹកក្នុងអាង ៣,៨១ម៉ែត្រ ធៀបនិងថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ទឹកបានស្រកចុះ ០,០៩ម៉ែត្រ ស្ថិតនៅឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ខេត្តឧត្តរមានជ័យ។
-កម្ពស់ទឹកប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ន ៣,៨០ម៉ែត្រ
-កម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្ន ៤,២០ម៉ែត្រ ៕

មតិយោបល់