ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ប្រយ័ត្នករណីឆ...

ប្រយ័ត្នករណីឆបោក! រាល់ការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ មិនអនុញ្ញាតឲ្យបង់ទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ទ្បើយ…

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់