ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ព្យុះទី១១ឈ្មោះ នូល (NOUL) អាចបង្កឲ្យតំបន់មួយចំនួន ប្រឈមនឹងជំនន់ទឹកភ្លៀង

0

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់