ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ដោយសារសន្ទុះកើនឡើងបន្តបន្ទាប់ នៃការវិវត្តន៍របស់ព្យុះ អាចបង្កឲ្យមានទឹកជំនន់ នៅខេត្តពោធិ៍សាត់

0

ពោធិ៍សាត់: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់