ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងស្វែងរកម...

ដំណឹងស្វែងរកម្ចាស់កាបូប ដែលមានឈ្មោះដូចខាង បើបានឃើញមកទទួលវិញផង នៅភូមិវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាប

0

យោងតាមផេក Tep Menghan បានឲ្យដឹងថា ខ្ញុំបាទសូមស្វែងរកម្ចាស់កាបូបលុយឈ្មោះ យ៉ុន សម្ផស្ស ដែលបានធ្វើជ្រុះនៅភូមិវប្បធម៌ខេត្តសៀមរាប សូមទាក់ទងលេខខ្ញុំបាទ 012 30 14 17 / 097 96 97 422 ដើម្បីមកទទួលយកលុយ និងរបស់គ្រប់ចំនួនវិញ!! សូមអរគុណ!!!
#លុយដុល្លារ $ 50
#លុយខ្មែរ 1000៛
#កាតធនាគារ និងអត្តសញ្ញាប័ណ្ណ

មតិយោបល់